čtvrtek 17. července 2014

Rekonštrukcie prsníka


Rekonštrukcie prsníka

Genetická záťaž a čoraz väčšie pôsobenie stresu patrí medzi hlavné faktory, ktoré spôsobujú, že dnešné ženy sú onkologickými chorobami ohrozené viac ako predošlé generácie. Zdravotnícke štatistiky sú neúprosné - počet žien, ktoré ochorejú rakovinou prsníka, každoročne rastie. Choroba pritom neprináša len život ohrozujúce zdravotné problémy. Aj tým pacientkam, ktoré sa nádoru úspešne zbavili, spôsobuje trvalé a ťažko znesiteľné psychické a spoločenské problémy. Rakovina prsníka totiž spravidla znamená jednu z najobávanejších diagnóz, ktorá je riešená mastektómiou, čiže odobratím časti alebo celého postihnutého prsníka.Ročne na rakovinu prsníka zomiera v ČR a na SK  vyše 1 500 žien.

• Choroba útočí predovšetkým v strednom a vyššom veku, v bezpečí ale nie sú ani ženy mladšie.

• Každá žena, v ktorej rodine už rakovina prsníka bola diagnostikovaná, by mala dôsledne chodiť na preventívne mamografické vyšetrenie. Ešte vyšší stupeň prevencie prináša genetické vyšetrenie, ktoré je schopné odhaliť génovú mutáciu BRCA 1 a BRCA 2.

• Pravdepodobnosť výskytu génovej mutácie BRCA 1 a BRCA 2 je vyššia, ak sa u priamych ženských príbuzných vyskytla navyše aj rakovina vaječníka.

• Ak genetické vyšetrenie odhalí mutáciu BRCA 1, je pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka okolo 80%. V takomto prípade žena môže zvoliť trvalé preventívne prehliadky alebo podstúpiť subkutánnu mastektómiu, pri ktorej dôjde k odstráneniu nádoruschopných tkanív a následnej rekonštrukcii prsníka.
Hoci nie je mastektómia najbolestivejšia, ani najviac fyzicky obmedzujúca, pre drvivú väčšinu žien snáď neexistuje zákrok, s ktorým majú spojené väčšie obavy a pocit beznádeje. Odobratie prsníka predstavuje v živote ženy zásadný, zlomový okamih. Obavy o zdravie strieda strach z toho, ako okolie, predovšetkým partner, túto "zmenu" príjme. Budem schopná žiť normálny sexuálny život? Budem si môcť obliecť plavky a ísť si zaplávať bez skúmavých pohľadov okolia? To sú len niektoré praktické otázky, ktoré si mnoho žien, ktoré mastektómiu podstúpili pred zákrokom aj v najbližšej dobe po ňom, kladú. Novú nádej na lepší výsledok prináša zdokonaľovanie moderných techník rekonštrukcie prsníka.
Metódy rekonštrukcie prsníka prešli svojim vývojom. V súčasnej dobe sme schopní vykonať odstránenie prsníka - mastektómiu a jeho rekonštrukciu v jednej dobe ako tzv. okamžitú rekonštrukciu prsníka. Napriek tomu väčšina žien podstupuje najprv mastektómiu a až po určitej dobe prichádza k rekonštrukcii prsníka buď vlastným tkanivom alebo pomocou kožného expandera.Ako skoro po operácii podstúpiť rekonštrukciu prsníka?

Názory na vhodnú dobu rekonštrukcie prsníka po mastektómii sa líšia. Okamžitá rekonštrukcia prináša najlepšie výsledky pri operáciách zachovávajúcich kožu, pri ktorej spolupracujú onkochirurg s plastickým chirurgom. Jej veľkou prednosťou je, že prebieha takzvane na jednu dobu a na ženu tak, nedoľahne psychologický dopad zo straty prsníka. Ak okamžitá rekonštrukcia nie je možná, buď zo zdravotných dôvodov (napríklad v dôsledku chemoterapie), alebo kvôli čakaniu na implantáty hradené poisťovňou, je nutné pristúpiť k oneskorenej rekonštrukciu prsníka podľa priebehu regenerácie za 6 - 24 a viac mesiacov od mastektomického zákroku.


Druhy mastektómií

• Modifikovaná radikálna mastektómia
Dochádza k odstráneniu celého prsníka vrátane kože, dvorca a bradavky. Sú tiež odstránené lymfatické uzliny v podpazuší. MRM sa používa na liečbu pokročilých štádií rakoviny prsníka.

• Operácie zachovávajúce prsné tkanivo
Aj po odstránení nádoru je prsník zachovaný natoľko, že je možné tkanivo využiť pre jeho neskoršiu rekonštrukciu.

• Operácie zachovávajúce kožu
Dochádza k odstráneniu tkaniva prsníka, bradavky a dvorca, ale zachovanie kože. Je tak uľahčené následné využitie implantátu.

• Subkutánna mastektómia
Odstránená je celá prsná žľaza, ale koža, bradavka aj dvorec sú zachované pre ďalšie rekonštrukcie.

Ak si to pacientka praje, a jej telo to umožňuje, je možné rekonštrukciu pŕs vykonať pomocou jej vlastných tkanív. V takom prípade je vhodným odberovým miestom predná brušná stena. Tá totiž nielen poskytuje kožu a tuk v množstve dostatočnom na rekonštrukciu bežne veľkého prsníka, ale tiež ponúka potrebné cievne zásobenie, potrebné na vykonanie operácie. Výhody metódy sú zrejmé, predovšetkým odpadá nutnosť kúpy silikónových výplní a pacientka v tele nemá cudzí predmet. Na druhú stranu je tento výkon veľmi technicky náročný, jeho prevedenie zaberie dlhší čas a hrozí u neho riziko straty nového prsníka v dôsledku neprekrvenia presunutého tkanivového laloku. Vzhľadom k tomu je rekonvalescencia úmerne predĺžená. Prenos vlastných tkanív je vykonávaný len na špecializovaných pracoviskách.
Rekonštrukcia implantátom je z niekoľkých dôvodov šetrnejšia. Odpadá nutnosť darcovského miesta pre vlastné tkanivo, čas zákroku a predovšetkým rekonvalescencia je kratšia ako u prvej popísanej metódy. Odpadá riziko odumretia preneseného tkanivového laloku.Možnosti voľby ( č
o hradí poisťovňa )

• VZP ročne hradí onkologické vyšetrenie pŕs asi 50 tisícom žien.

• Novo VZP umožňuje preventívne vyšetrenie prsníka aj ženám mladším ako 45 rokov. Akcia trvala do konca novembra 2013. Žena si vyšetrenie platí sama a následne si ho nechá na ktorejkoľvek pobočke VšZP spätne preplatiť.

• Vyšetrenie je možné absolvovať na mamografu či ultrazvuku. Ten je vhodný predovšetkým pre ženy mladšie než 45 rokov.

• Poisťovňa hradí mastektómiu i rekonštrukciu prsníka iba na odporúčanie špecialistu.

• Zo zdravotného poistenia sú hradené len najlacnejšie typy prsných implantátov. - Predtým boli pre rekonštrukcie hradené napr. PIP implantáty.


Pacientky po mastektómii majú na Slovensku a v Českej republike hradenú operáciu, kožné expandéry aj niektoré typy implantátov. V súčasnej dobe sú poisťovňou hradené iba základné, najlacnejšie implantáty, ktoré nespĺňajú najprísnejšie kritériá pre získanie certifikátu amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a navyše je nutné na ne čakať aj rok.

"Čo sa týka expanderov používame tie najlepšie výrobky, ktoré svetoví výrobcovia ponúkajú. Problémom sú pre nás vlastné prsné implantáty, kde sme nútení používať výrobky schválené poisťovňou pre rekonštrukciu prsníka. Prevažne sa jedná o implantáty nižšej kvality. Bohužiaľ súčasný systém nedovoľuje si priplatiť za kvalitné implantáty. "

Každé pracovisko totiž má od zdravotnej poisťovne povolený iba určitý finančný limit na poskytovanú starostlivosť. V tomto limite je zahrnutá všetka starostlivosť od akútnej až po plánovanú operáciu, teda rekonštrukciu prsníka. Ak by zdravotnícke zariadenie vyčerpalo svoje prostriedky na prsné implantáty, nemalo by financie na ošetrovanie akútnych pacientov a to si nemôže dovoliť. Preto sa čakacia doba rok od roku predlžuje.
Ak sa pacientka rozhodne pre kvalitné prsné implantáty s certifikátom FDA, potom je však postavená do úlohy samoplatcu a musí si uhradiť zo svojich zdrojov nielen implantáty, ale aj celý zákrok. Slovenská legislatíva teraz bohužiaľ neumožnuje, aby pacientky mohli na kvalitnejší implantát doplatiť len sumu presahujúcu cenu hradeného lacného implantátu.
Implantát v tvare kvapky na nerozoznanie od ozajstného prsia.
Známa americká herečka Angelina Jolie pomocou vyšetrenia zistila, že vo svojom tele má genetickú mutáciu BRCA 1. Z preventívnych dôvodov sa preto rozhodla pre subkutánnu mastektómiu oboch pŕs. Aby tento chirurgický zákrok ovplyvnil vzhľad jej poprsia čo najmenej, rozhodla sa pre rekonštrukciu pŕs pomocou anatomických silikónových výplní v tvare kvapky.
Názor odborníka na záver
Ak sa preukáže prítomnosť mutácie génu BRCA 1, je lepšie pravidelne každých 6 - 12 mesiacov chodiť na mamologické prehliadky a ponechať si vlastné prsia, alebo je lepšie potenciálny zdroj zhubného bujnenia pre istotu ihneď odstrániť?

"Otázka je veľmi zložitá a iba paušálne správne rozhodnutie asi neexistuje. Každý prípad je nutné posudzovať individuálne a zvážiť všetky pre aj proti. Výkon subkutánnej mastektómie z preventívnych dôvodov riziko rakoviny prsníka výrazne zníži, nikdy ho však neeliminuje v 100%. U rekonštrukčných výkonov po mastektómii je tiež oveľa ťažšie dosiahnuť esteticky uspokojivý výsledok, Na druhú stranu, pre preventívne odstránenie prsníka hovorí opodstatnený strach z rakoviny u nositeliek genetickej mutácie BRCA. Strach, kedy ochorenie prepukne, môže pacientke úplne zničiť život., "Reaguje MUDr. Patrik Paulis, plastický chirurg a súdny znalec.Kontakt : +421 948 578 800
Email:     info-sk@patrikpaulis.com
Web :      www.patrikpaulis.com

Žádné komentáře:

Okomentovat